Private Lease

/Private Lease
Private Lease 2018-07-13T14:37:19+00:00

Private Lease

Private lease is een andere manier om een auto ter beschikking te hebben zonder dat deze van u is. Met Private Lease kunt u namelijk een bijna nieuwe of zelfs splinternieuwe auto rijden, voor een vast bedrag per maand.

In het vaste maandbedrag zijn kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen(WA + casco), pechhulp, vervangend vervoer na 24 uur en wegenbelasting inbegrepen. Behalve de brandstof regelt de leasemaatschappij alles!

De periode dat u wilt leasen, kunt u zelf bepalen, maar varieert meestal tussen de 12 en 60 maanden.

Veelgestelde vragen

Eigen bijdrage bij schade?

De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is).

Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u 75% van de eigen bijdrage door (€ 375,-). Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 85% (€ 425,-) door. Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij u in rekening.

Krijg ik een BKR registratie?

Optilease is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast is Optilease verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

Rekenvoorbeeld BKR Registratie:

De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden en uw maandtermijn is € 250,- Optilease registreert bij BKR 36 x € 250,- x 65% = € 5.850,-

Aandachtspunt

Wanneer je binnen de looptijd van het private lease contract van plan bent een huis te kopen is een private lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.

Kan ik mijn leasecontract beëindigen voor de afgesproken einddatum?

Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

Voorbeeld

Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is €300 per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1

Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,- betaald, dat is € 2.400,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,-, dat is € 1.200,-.

Methode 2

Daarnaast kijken wij wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,- zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,- per maand (€ 320,- min € 300,-) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,-.

In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800,- in rekening.

De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.

Downloads

Zit u er aan te denken om een auto te Private Leasen? Dan kan de volgende informatie goed van pas komen. U vindt hiernaast alles wat u nog meer moet weten over Private Lease.

Natuurlijk kan het zijn dat u nog met vragen zit. Onze Private Lease experts zitten daarom klaar om uw vragen te beantwoorden, maar ook om te kijken wat het beste bij u past.

 Onderstaande documenten zijn beschikbaar met behulp van het programma: Adobe Acrobat reader. U kunt dit programma gratis gebruiken.

Bent u niet tevreden?

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

Ontevreden? Maak uw ontevredenheid kenbaar
via het klachtenformulier.

Een andere mogelijkheid is een brief sturen naar:
Optilease
Bornholmstraat 90
9723 AZ Groningen

Vermeld dan dezelfde gegevens – als het online klachten formulier – in uw brief. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw contactpersoon.

Wat beschouwen wij als een klacht?

Elke uiting van ongenoegen over de gang van zaken bij Optilease wordt door ons als klacht gezien. Daarbij kan er sprake zijn van ontevredenheid over de dienstverlening, de service of onze communicatie met u. Maar ook als u onze handelwijze als onvoldoende klantvriendelijk ervaart of als u niet te spreken bent over ons product. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

De afhandeling van uw klacht

Uw klacht wordt neergelegd bij de leidinggevende van de afdeling waar uw klacht betrekking op heeft. Deze leidinggevende zorgt voor registratie van uw klacht en wijst een klachtbehandelaar aan. Wij streven naar een oplossing van uw klacht binnen tien werkdagen. Mochten we binnen dit termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten we u weten waarom dit zo is en wanneer u alsnog een oplossing kunt verwachten.

Heeft u vragen gedurende de periode dat de klacht in behandeling is? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.

Klachtenformulier

Onafhankelijke klachteninstantie De geschillencommissie Private Lease

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.
Welke klachten behandelt de commissie Private Lease?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De service van de leasemaatschappij
  • De uitleg van het leasecontract
  • De kwaliteit van het leasevoertuig
  • Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
  • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
  • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag.

Pech onderweg

Bij stranding door pech of schade kunt u direct bellen met onze 24-uurs hulpdienst

026 – 355 33 68

Contact met Optilease

U kunt een mail sturen naar info@optilease.nl.
Tijdens kantoortijden (8.30 – 17.00 uur) zijn wij telefonisch bereikbaar
op 050 – 54 999 23 voor vragen over:

Schade, onderhoud, facturen of een lease-offerte of leasecontract

Acceptatieproces

Voor de acceptatie en toetsing bij BKR werken we samen met EDR.
Als u tijdens het acceptatieproces vragen heeft kunt u contact opnemen met EDR via telefoonnummer 070 – 4525310 of via e-mail acceptatie (at) edrcs.nl.